DA2EU

Beskrivelse

Mekanisk volumenstrømsregulator med el-motor for omstilling mellem to forskellige volumenstrømme.

DA2EU er en konstant volumenstrømsregulator, som gør indregulering af ventilationsanlæg lettere, idet den korrekte luftmængde er indstillet på forhånd. Regulatoren kompenserer for ind- og udkobling af anlægsdele, tilsmudsning af filtre- og kanaler, termiske drivkræfter, vindpåvirkning, vinduestræk m.m. Omskifteren mellem de to volumenstrømme kan styres: manuelt, med ur eller timer, med On/Off termostat, med regulator eller lignende.

Ø80-315 overholder trykklasse A i lukket position

Overholder trykklasse C.

En særskilt monterings-, tætnings-, indregulering- og vedligeholdelsesanvisning forefindes for dette produkt.

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST - kun et klik væk

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt