DAVU

Beskrivelse

Mekanisk volumenstrømsregulator for kontinuerlig trinløs volumenregulering - forsynet med elektrisk motor.

DAVU er en volumenstrømsregulator, som gør indregulering af ventilationsanlæg lettere, idet den korekte luftmængde er indstillet på forhånd. Regulatoren kompenserer for ind- og udkobling af anlægsdele, tilsmudsning af filtre og kanaler, termiske drivkræfter, vindpåvirkning, vinduestræk m.m. Motoren kan styres af regulator eller proportional termostat.

Ø80-315 overholder trykklasse A i lukket position.

Overholder tæthedsklasse C

En særskilt monterings-, tætnings-, indregulering- og vedligeholdelsesanvisning forefindes for dette produkt.

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST - kun et klik væk

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt