DJP

Beskrivelse

DJP er et rektangulært regulerings- og afspærringsspjæld.

DJP har modsatgående aerodynamisk udformede spjældblade, som drejes via et tandhjul. Spjældet leveres med LS samlesystem for rektangulære kanaler. Spjældet kan anvendes til tryk- eller volumenstrømregulering med tvangsstyringsmuligheder (åbent, lukket, min., max.) afhængig af styrings-/reguleringsform.

Spjældet kan styres af en FRA (som en VRA) eller PR regulator, direkte af en temperaturføler eller CTS-anlæg (2 - 10 V modulerende) eller som slave af et andet spjæld (mekanisk slavedrift med samme spjældstilling).

Ved bestilling skal der oplyses styringsform, og om spjældets motor skal være programmerbar. Alle DJP spjæld er med monterede Belimo motorer.

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST - kun et klik væk

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt