FKD

Beskrivelse

FKD er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til indblæsning. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal indblæsning og er derfor velegnet til indblæsning af såvel over- som undertempereret luft. FKD op til str. 400, kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.

  • Velegnet til både indblæsning og udsugning
  • Vertikalt- eller horisontalt indblæsningsmønster

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.