LCC+MBBV

Previous Next

Billede 1/2

Beskrivelse

LCC er et planforsænket armatur med cirkulær uperforeret bundplade til installation i loftsystemer. LCC kan anvendes til horisontal indblæsning af kølet luft og har et stort dynamisk område. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder ved høje undertemperaturer uden risiko for trækgener. Ved indblæsning gøres dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulator. Ved udsugning anvendes armaturet med en standard MBB trykfordelingsboks.
LCC-P er identisk med LCC, men har indbygget en bevægelsessensor i bundpladen. Bevægelsessensoren kan registrere bevægelse i et rum og hvis rummet er tomt, vil luftmængden blive reguleret til en standby minimumsværdi for at spare energi.

  • Enkelt og stilrent udtryk
  • Stort dynamisk område, 0-100% uden risiko for træk gener
  • Integreret bevægelsessensor til behovsstyring
  • Kan anvendes til både indblæsning og udsugning

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.