LKA

Beskrivelse

LKA er et kvadratisk armatur med uperforeret bundplade og kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. LKA er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft, hvor man ønsker høj impuls og kan udrustes med flere typer tilbehør. LKA kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.

  • Velegnet til både indblæsning og udsugning
  • Velegnet til horisontal indblæsning med undertempereret luft
  • Høj impuls
  • Mulighed for 1-, 2 og 3-vejs indblæsning

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.