LKV

Beskrivelse

LKV er et kvadratisk armatur af typen LKA med indbygget motorspjæld for indblæsning af varierende volumenstrøm. Det indbyggede motorspjæld sikrer konstant kastelængde, så coandaeffekt opretholdes uanset luftmængde. Armaturets spjældstilling kan styres af rumregulator, CTS eller andet 2-10 V styresignal.

 • Kan variere volumenstrømmen 0-100 %
 • Min. volumenstrøm forudindstillet fra fabrik *)
 • Max. volumenstrøm indstilles i MBB boks baseret på k-værdi
 • Indstillinger kan ændres med ZTH-GEN eller Belimo PC-tool
 • VAV zonen skal trykstyres
 • Armaturet skal installeres med en trykfordelingsboks type MBB-S
 • Til udsugning benyttes LKA

*) Min. indstilling og k-værdi fås ud fra et på forhånd defineret, tilgængeligt konstant tryk i tilslutningskanal umiddelbart før armaturet. Armaturet anvendes typisk ved et konstant tryk på 30-50 Pa.

2 Software

 • CADventPlugin

  CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

 • lindQST - kun et klik væk

  Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt