NC19

Previous Next

Billede 1/2

Beskrivelse

NC19 er et cirkulært armatur med individuelt stilbare dyser. Armaturet er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft, hvor man ønsker stor fleksibilitet i spredningsmønstret. Endvidere kan armaturet stilles til vertikalt indblæsningsmønster, så indblæsning med overtempereret luft er mulig. Armaturet kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.

  • Stilbare spredningsmønstre
  • Ingen trykændring ved forskellige spredningsmønstre
  • Velegnet til horisontale eller vertikale indblæsningsmønstre

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.