PC6

Beskrivelse

PC6 er et cirkulært perforeret armatur, som kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. Armaturet er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft. Armaturet kan endvidere anvendes til lavimpuls og kan derfor med fordel benyttes til indblæsning af erstatningsluft i miljøer med højt luftskifte. Armaturet kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.

  • Velegnet til både indblæsning og udsugning
  • Diskret design
  • Kan anvendes til lavimpulsindblæsning

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.