PC7

Beskrivelse

PC7 er et cirkulært armatur med perforeret bundplade og indbygget rotationsindsats. Armaturet er velegnet til horisontal indblæsning af luft med høje undertemperaturer. Den indbyggede rotationsindsats sikrer optimal fordeling samt høj induktion. Armaturet kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.

  • Høj induktion
  • Diskret design
  • Velegnet til køling med høje undertemperaturer

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.