PCSV

Beskrivelse

PCSV/LCSV er et cirkulært armatur af typen PCS/LCS med indbygget motorspjæld for indblæsning af varierende volumenstrøm. Det indbyggede motorspjæld sikrer konstant kastelængde. Armaturets spjældstilling kan styres af rumregulator, CTS eller andet 0-10 V styresignal.

 • Kan variere volumenstrømmen 0-100 %
 • Forudindstilles til min. og max. volumenstrøm*)
 • Indstillinger kan ændres med ZTH-GEN eller Belimo PC-tool
 • VAV zonen skal trykstyres
 • For udsugning benyttes PCS / LCS

*) Indstillingerne foretages ud fra et på forhånd defineret, tilgængeligt konstant tryk i tilslutningskanal umiddelbart før armaturet. Armaturet anvendes typisk ved et konstant tryk på 30-50 Pa.

Relaterede dokumenter

2 Software

 • CADventPlugin

  CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

 • lindQST - kun et klik væk

  Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt