PCV

Beskrivelse

PCV er et cirkulært armatur af typen PCA med indbygget motorspjæld for indblæsning af varierende volumenstrøm. Det indbyggede motorspjæld sikrer konstant kastelængde, så coandaeffekten altid opretholdes. Armaturets spjældstilling kan styres af rumregulator, CTS eller andet 2-10 V styresignal

 • Kan variere volumenstrømmen 0-100 %
 • Min. volumenstrøm forudindstillet fra fabrik *)
 • Max. volumenstrøm indstilles i MBB boks baseret på k-værdi
 • Indstillinger kan ændres med ZTH-GEN eller Belimo PC-tool
 • VAV zonen skal trykstyres
 • Armaturet skal installeres med en trykfordelingsboks type MBB-S
 • Til udsugning benyttes PCA

*) Min. indstilling og k-værdi fås ud fra et på forhånd defineret, tilgængeligt konstant tryk i tilslutningskanal umiddelbart før armaturet. Armaturet anvendes typisk ved et konstant tryk på 30-50 Pa.

2 Software

 • CADventPlugin

  CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

 • lindQST - kun et klik væk

  Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt