PS1

Beskrivelse

PS1 er et kvadratisk perforeret armatur. PS1 kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. PS1 er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft. PS1 kan endvidere anvendes til lavimpuls, og kan derfor med fordel bruges til tilluft af erstatningsluft i miljøer med et højt luftskifte.

  • Velegnet til både tilluft og fraluft
  • Mulighed for 1-2 eller 3 vejs spredning
  • Kan anvendes til lavimpuls
  • Trykfordelingsboks med flere spjældvarianter

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.