RC14

Beskrivelse

RC14 er et cirkulært rotationsarmatur med faste lameller. Armaturet kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. Rotationsmønstret sikrer høj induktion og et stort dynamikområde og er derfor velegnet til horisontal indblæsning af luft med høje undertemperaturer. Armaturet kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.

  • Stort dynamik område
  • Høj induktion
  • Velegnet til køling med høje undertemperaturer
  • Kan anvendes til både indblæsning og udsugning

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.