RCG

Beskrivelse

RCG er et cirkulært rotationsarmatur med faste lameller. RCG er velegnet til horisontal indblæsning af luft med høje undertemperaturer. Rotationsmønstret sikrer optimal fordeling og høj induktion samt et stort dynamikområde. RCG kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MBB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering. RCG kan ved hjælp af tilbehør "travers" (bestilles separat) tillige monteres direkte i kanalen.

  • Stort dynamik område
  • Høj induktion
  • Velegnet til køling med høje undertemperaturer

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er baseret på Lindabs produktprogram af indblæsnings- og udsugningsarmaturer, og sørger for beregning og design af armaturer.