SATV

Beskrivelse

Trykvagt SATV giver alarm med blink og lyd ved utilstræk-
kelig luftstrøm gennem udsugningsarmen.
SATV er batteridrevet og kan monteres direkte på sugearme af typen SAB/SAV/SAL lige efter lukkeleddet.

SATV leveres med en fastlagt alarmgrænse på ca. 4 m/s. Denne grænse kan ikke sænkes yderligere, men det er muligt at hæve den, hvor det ønskes. Alarmgrænsen op til ca. 4 m/s giver sikkerhed for tilstrækkelig luftgennemstrømning i sugearmen. Når den rette luftmængde genetableres ved alarm, går luftvagten automatisk over i normal drift og kvitterer med lyd og grøn blink.

Trykvagten giver ved lav batteristand alarm med lyd og blinker grønt og rødt.

Relaterede dokumenter

Der er intet software tilgængelig til dette produkt