VANDLÅS

Beskrivelse

Vandlås for villaventilationsaggregater

Et aggregat i et villaventilationsanlæg producerer op til 10liter kondensvand pr. døgn. Derfor er det vigtigt at kondensafløbeter korrekt udført og aggregatet har fald mod kondensafløbssiden.Fra vandlåsen og frem til invendig afløbudføres installationen med nødvendig fald på 1%.

Er aggregatet monteret på et koldt loftrum, skal kondensvandsafløbsrøretisoleres, så kondensvandet i røret ikke fryser.

Det anbefales samtidig at montere vandlåsen i et underliggendevarmt rum, så man sikrer, at vandet i vandlåsen ikke fryser.

Relaterede dokumenter

Der er intet software tilgængelig til dette produkt