VHL

Beskrivelse

VHL lamelhætten er udviklet specielt for at opnå en arkitek-
tonisk rigtig afslutning på luftindtag og -afkast på taget.
Lamelhætten leveres som standard i galvaniseret udførelse,
men kan også leveres med sort pulverlakering.

Relaterede dokumenter

1 Software