WKS25

Beskrivelse

Rektangulære brand- og røgspjæld til montage i kanalsystemer, som passerer brandvægge eller vandret adskillende bygningsdele. Fremstillet med 25 mm tyk spjældblad af ildfaste materialer. Overholder tæthedsklasse C i henhold til DS / EN 1751:2014.