DAU

Beskrivelse

Mekanisk volumenstrømsregulator med manuel indstilling af volumenstrøm.

DAU er en mekanisk volumenstrømsregulator, som gør indregulering af ventilationsanlæg lettere, idet den konkrete luftmængde er indstillet på forhånd.

Regulatoren kompenserer for ind- og udkobling af anlægsdele, tilsmudsning af filtre- og kanaler, termiske drivkræfter, vindpåvirkning, vinduestræk m.m.

Ø80 -315 overholder trykklasse A i lukket position.

Overholder tæthedsklasse C.

En særskilt monterings-, tætnings-, indregulerings- og vedligeholdelsesanvisning forefindes for DAU.

Tekniske data

Volumenstrømsindstilling

Volumenstrømmen indstilles ved at løsne låseskruen, dreje håndtaget til pilen peger på den ønskede volumenstrøm og til slut spænde låseskruen igen.

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST - kun et klik væk

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt