DTBCU

Beskrivelse

Motorspjældet kan leveres i dimensioner fra Ø100 til Ø630, også i mellem størrelser. Spjældet er monteret med en motor for 230V vekselstrøm hhv. 24V jævn- eller vekselstrøm.
Motoren kan leveres som en on/off eller 24V modulerende.

Desuden er der en forspændt fjeder, der udløses ved total spændingsbortfald. Fjederen spændes atter, når netspændingen tilkobles.

Motoren er monteret med en afstand til spjældet, således at en eventuel isolering af ventilationskanalen lettes.
Ved uden dørs montage bør motoren beskyttes mod direkte UV-bestråling.

Bemærk!
DTBCU spjældet lukker ved spændingssvigt, ønskes at spjældet åbner ved spændingssvigt, skal motor løsnes fra akslen som drejes 90° hvorefter motor monteres igen.

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt