FB40/FB50/FB1

Beskrivelse

FB 1 leveres i ruller á 10 eller 25 m.
FB 40 leveres i ruller á 25 m.
FB 50 leveres i ruller á 25 m.

Bemærk!
FB1, FB40 og FB50 overholder ikke normen for
brandtekniske foranstaltninger ved ventilations-
anlæg i henhold til DS 428, 4. udgave.

1 Software