FDS-M

Beskrivelse

Med FDS brandautomatik kan man forsyne, styre, overvåge og teste op til 60 brandspjæld. Også røgdetektorer kan tilsluttes og overvåges.

Systemet kan forsyne brandspjæld med 24 V motorer.

Masterenheden FDS-M kan styre op til 4 brandspjæld og 4 røgdetektorer, som kan tilsluttes lokalt uden behov for yderligere komponenter. (FDS-M leveres med indbygget transformator).

I kombination med slaveenheden FDS-S kan FDS-M styre op til 60 brandspjæld totalt.

FDS-M kan som option styre et enkelt røgevakueringssystem med 3 røgspjæld med spring - return motor, en ventilator, som kan reguleres variabelt og en tryktransmitter. Hvis dette system er aktiveret, kan der ikke tilsluttes lokale brandspjæld.

Hovedfunktionen for FDS-M er kontinuerlig at kontrollere alle brandspjældenes positionskontakter og alle røgdetektorer og lukke samtlige brandspjæld, hvis et spjæld lukkes eller en røgdetektor aktiveres.

Brandalarmsignaler fra eksterne systemer kan læses (og hvis muligt også godkendes) af FDS-M.

Et eksternt alarmsignal kan sendes og læses af andre eksterne systemer (f.eks. for at stoppe et ventilationsaggregat).

Der er intet software tilgængelig til dette produkt