FKD

Beskrivelse

FKD er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til tilluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal tilluft og er derfor velegnet til tilluft af såvel over- som undertempereret luft.
FKD op til str. 400, kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.
MB kan leveres med forskellige spjældløsninger.
Spjæld type B er et unikt liniært konusspjæld som kan anvendes og indjusteres i hele arbejdsområdet for luft mængden (0-100%), og går det muligt at indregulere med stort tryktab over boksen med meget lav generering af lyd. Desuden sikrer spjældkonstruktionen nøjagtige og pålidelige målinger.
Spjæld type C er drejespjæld for tilluft. Denne anvendes med fordel i systemer hvor det ikke er nødvendigt med særlig høj indreguleringstryk i trykfordelingsboksen.

  • Velegnet til både tilluft og fraluft
  • Vertikalt- eller horisontalt tilluft
  • Trykfordelingsboks med flere spjældvarianter

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt