FRA

Beskrivelse

FRA er en måleenhed med målekors, som benyttes til måling af volumenstrøm i rektangulære kanaler.

FRA er forsynet med Belimo VRD3, som giver et udgangssignal, der er proportionelt med volumenstrømmen.

Måleenheden FRA sammenbygget med et spjæld type DJP udgør en komplet VRA-enhed. VRA benyttes til volumenstrømregulering af rektangulære kanaler, enten til konstant volumenstrøm med trinstyring, f.eks. styret af kontakt eller ur, eller til variabel volumenstrøm, hvor volumenstrømmen varierer mellem en defineret minimum- og maksimumgrænse. Den aktuelle volumenstrøm bestemmes af et styresignal fra eksempelvis Regula Combi, CTS eller en anden FRA/VRA.

FRA behøver et vist lige kanalstykke før enheden. Det er vigtigt at overholde dette for at opnå et stabilt og nøjagtigt volumenstrøm.

  • Kræver minimalt fortryk (Mindre end 20 Pa ved Vnom)
  • Udgangssignal angiver faktiske volumenstrøm.

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt