GEENERGY2

Previous Next

Billede 1/2

Beskrivelse

GE Energy 2 aggregaterne er opbygget med en effektiv modstrømsvarmeveksler, der har en varmegenvindingsgrad på op til 95%. Ventilationen sker vha. energibesparende indblæsnings- og udsugningsventilatorer med bagudkrummede skovle og EC-motorer. og ventilatorer med bagudkrummede skovle, der trækkes af nye energibesparende EC-motorer.

Anvendelse

GE Energy 2 anvendes som ventilationsanlæg i boliger, hvor der lægges vægt på en høj varmegenvindingsgrad og et lavt energiforbrug. GE Energy 2 kan anvendes til boliger op til ca. 300 m² ved et luftskifte på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etage-areal under forudsætning af, at der ikke foreligger krav om overholdelse af max. strømforbrug. Er der krav om overholdelse af et specifikt elforbrug på 1000 J/m² (BR 2015), kan anlægget yde en maks. luftmængde på ca. 300 m³/h ved et eksternt tryktab på ca. 70 Pa (F7/G4) hhv. 90 Pa (G4/G4). Grundet en høj isoleringsgrad kan det installeres udenfor klimaskærmen i tørre miljøer ned til -10 °C.
 

Typer

GE Energy 2 med bypass leveres enten i en højre- eller venstre-vendt version.
Med bypass er anlægget 70 mm bredere end et anlæg uden bypass.
GE Energy 2 uden bypass leveres højrevendt.
Aggregatet kan spejlvendes ved at ombytte front- og bagplade.

Luftmængde på ca. 325 m³/h