GISOL

Beskrivelse

Taggennemføringer type GISOL anvendes f.eks. i forbindelse med taghætter type VHL, VHA og VHP, hvor der er krav om isolering mod varme eller kondensdannelse samt ønske om en harmonisk overgang mellem taggennemføring og hætte.

GISOL er opbygget omkring to spiralfalsede rør med
mellemliggende isolering og forsynet med endebund i bunden.
Tagpladen er monteret på røret og nem at tilpasse tagets
struktur. Det anbefales at fastgøre GISOL til tagspær,
anvend spærbeslag type SBG/SBG1.

GISOL er isoleret med minimum 50 mm isoleringsmateriale
og overholder dermed DS 428.4 "Norm for brandtekniske
foranstaltninger ved ventilationsanlæg".

Opgiv taghældning a ved bestilling. Max. 55°.
0° vil som standard altid blive leveret med galvaniseret plade.

Taggennemføringer kan også leveres med tagplade i galvaniseret; betegnelse GISOLG.

Tilbehør: AGIS afdækning (bestilles separat).

Bemærk:
GISOL er fra fabrik fuget tæt omkring røret.
Før montage af gennemføringen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering.
Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for mulige skader opstået i forbindelse med montagen.
Fuger, som er udsat for kraftige påvirkninger (f. eks. vind) kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Derfor vil det være en god ide, at disse kontrolleres med mellemrum, eks. hvert andet år.

Relaterede dokumenter

1 Software

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt