GISOLP

Beskrivelse

Taggennemføringer type GISOLP anvendes f.eks. i forbindelse med taghætter type VHL, VHA og VHP, hvor der f.eks. er krav om lyddæmpende effekt, samt ønske om en harmonisk overgang mellem taggennemføring og hætte.

GISOLP er opbygget omkring et perforeret inderrør, udvendig spiralfalset rør med mellemliggende isolering og forsynet med endebund i bunden.

Tagpladen er monteret på røret og nem at tilpasse tagets struktur. Det anbefales at fastgøre GISOLP til tagspær, anvend spærbeslag type SBG/SBG1.

GISOLP er isoleret med minimum 50 mm isoleringsmateriale og overholder dermed DS 428.2019 "Brandsikring af ventilationsanlæg".

Opgiv taghældning α ved bestilling. Max. 55°/0° vil som standard altid blive leveret med galvaniseret plade.

Taggennemføringer kan også leveres i galvaniseret plade; betegnelse GISOLPG.

Tilbehør: AGIS afdækning (bestilles separat).

Bemærk:
GISOLP er fra fabrik fuget tæt omkring røret.
Før montage af gennemføringen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering.
Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for mulige skader opstået i forbindelse med montagen.
Fuger, som er udsat for kraftige påvirkninger (f. eks. vind) kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Derfor vil det være en god ide, at disse kontrolleres med mellemrum, eks. hvert andet år.

Relaterede dokumenter

1 Software

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt