GSLU

Beskrivelse

GSLU kan f.eks. anvendes i forbindelse med tagventilatorer, hvor der er behov for dæmpning af ventilatorstøjen til kanalsystemet.

Taggennemføring GSLU er opbygget som lyddæmpere type SLU og er forsynet med en fleksibel tagplade for tilpasning til tagets struktur.

I gennemføringen er der indbygget kabelføring for El-tilslutning af ventilatoren.

Det anbefales at fastgøre GSLU til tagspærene. Benyt f.eks. spærbeslag type SBG1.

0° vil som standard altid blive leveret med galvaniseret plade.

HUSK:
Taggennemføringer skal som minimum have en isoleringstykkelse på 50 mm.

Ved bestilling opgives: Ød, ØD, α, H.


Bemærk:
GSLU er fra fabrik fuget tæt omkring røret.
Før montage af gennemføringen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering.
Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for mulige skader opstået i forbindelse med montagen.
Fuger, som er udsat for kraftige påvirkninger (f. eks. vind) kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Derfor vil det være en god ide, at disse kontrolleres med mellemrum, eks. hvert andet år.

Relaterede dokumenter

1 Software

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt