IFU

Beskrivelse

Indskudsfilter type IFU kan indgå som en lille praktisk løs-
ning i ventilationsanlægget, hvor en filtrering af luften er øn-
skelig. F.eks. i forbindelse med mindre varmegenvindings-
aggregater, ved luftindtag, eller afkast fra tørretumbler.

IFU er forsynet med et filter i klasse Coarse 50%
(tidligere G3). Hvis det ønskes, kan dette filter fjernes (afmonter det 1/2" trådnet, som holder filteret). Herefter består filterdelen af et finmasket net (maskevidde 1 mm), som er velegnet til filtrering af større objekter såsom: trevler fra tørretumbler, løv, insekter m.m.

Rensningen af filteret foretages ved at åbne snaplåsen i siden. Hele filtermodulet kan nu tages ud, uden brug af værktøj.

Relaterede dokumenter

1 Software

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt