LCF

Beskrivelse

LCF er et cirkulært armatur med uperforeret bundplade for frithængende montage.

LCF er konstrueret til horisontal indblæsning af undertempereret luft og kan anvendes til såvel store – som små luftmængder, uden risiko for trækgener.

LCF er udstyret med unik lineær konisk spjældteknologi, som gør det muligt at regulere hele arbejdsområdet 0 – 100 % op til 200 Pa med lave lydniveauer.

Spjældets konstruktion giver nøjagtige og pålidelige målinger.

LCF har en aflæselig k-faktor skala og kan derfor forudindstilles inden den endelige indregulering.

  • egnet til et stort arbejdsområde med høj undertemperatur
  • unik lineær konisk spjældteknologi
  • op til 200 Pa med lave lydniveauer
  • nøjagtige og pålidelige måleresultater

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt