LKA

Beskrivelse

LKA er et kvadratisk armatur med uperforeret bundplade som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. LKA er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft, hvor man ønsker høj impuls og kan udrustes med flere typer tilbehør. LKA kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.
Spjæld type B er et unikt liniært konusspjæld som kan anvendes og indjusteres i hele arbejdsområdet for luftmængden (0 - 100%), og gør det muligt at indregulere med stort tryktab over boksen med meget lav generering af lyd. Desuden sikrer spjældkonstruktionen nøjagtige og pålidelige målinger.
Spjæld type C og E er drejespjæld for henholdsvis tilluft og fraluft. Disse anvendes med fordel i systemer hvor det ikke er nødvendigt med særlig højt indreguleringstryk i trykfordelingsboksen.

 • Velegnet til både tilluft og fraluft
 • Velegnet til horisontal tilluft med undertempereret luft
 • Høj impuls
 • Mulighed for 1-, 2 og 3-vejs tilluft
 • Trykfordelingsboks med flere spjældvarianter

2 Software

 • CADventPlugin

  CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

 • lindQST

  Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt