LKCR

Beskrivelse

Renselemmen anvendes som inspektionslem i rektangulære kanaler. Med renselemmen følger en montageramme som monteres i den rektangulære kanal. Fastgørelsen sker normalt med skruer eller popnitter gennem den brede kant på montagerammen.

Renselemmen løsnes let fra montagerammen ved hjælp af snaplåse. Ved isoleret udførelse er renselemmen altid tykkere isoleret end mindst tilladte isoleringstykkelse. Den øgede isoleringstykkelse medfører, at lemmen altid stikker ca. 80 mm uden for isoleringen eller kanalvæggen.
Til gengæld kommer den inderste side altid til at ligge plan med kanalens indvendige side, uanset om kanalen er isoleret udvendigt eller indvendigt.

Placeringen af renselemmen bør aldrig være mindre end 50 mm fra nærmeste kant på den rektangulære kanal.

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt