NC19

Previous Next

Billede 1/2

Beskrivelse

NC19 er et cirkulært armatur med individuelt stilbare dyser. Armaturet er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft, hvor man ønsker stor fleksibilitet i spredningsmønstret. Endvidere kan armaturet stilles til vertikalt tilluftsmønster, så tilluft med overtempereret luft er mulig.
Armaturet kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.
MB boksen kan leveres med forskellige sjældløsninger.
Spjæld type B er et unikt liniært konusspjæld som kan anvenes og indjusteres i hele arbejdsområdet for luft mængden (0-100%), og gør det muligt at indregulere med stort tryktab over boksen med meget lav generering af lyd. Desuden sikrer spjældkonstruktionen nøjagtige og pålidelige målinger.
Spjæld type C er drejespjæld for tilluft. Denne anvendes med fordel i systemer hvor det ikke er nødvendigt med særlig høj indreguleringstryk i trykfordelingsboksen.

  • Stilbare spredningsmønstre
  • Ingen trykændring ved forskellige spredningsmønstre
  • Velegnet til horisontale eller vertikale tilluftsmønstre
  • Trykfordelingsboks med flere spjældvarianter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt