PC7

Beskrivelse

PC7 er et cirkulært armatur med perforeret bundplade og indbygget rotationsindsats. Armaturet er velegnet til horisontal tilluft af luft med høje undertemperaturer. Den indbyggede rotationsindsats sikrer optimal fordeling samt høj induktion.
Armaturet kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.
MB kan leveres med forskellige spjældløsninger.
Spjæld type B er et unikt liniært konusspjæld som kan anvendes og indjusteres i hele arbejdsområdet for luft mængden (0-100%), og gør det muligt at indregulere med stort tryktab over boksen med meget lav generering af lyd. Desuden sikrer spjældkonstruktionen nøjagtige og pålidelige målinger.
Spjæld type C er et drejespjæld for tilluft. Denne anvendes med fordel i systemer hvor det ikke er nødvendigt med særlig høj indreguleringstryk i trykfordelingsboksen.

  • Høj induktion
  • Diskret design
  • Velegnet til køling med høje undertemperaturer
  • Trykfordelingsboks med flere spjældvarianter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt