PSDRU

Beskrivelse

PSDRU-spjæld er opbygget af en renselem KCU med påmonteret spjældblad samt et påstik, PSU, i hvis afgrening renselemmen kan monteres præcist.

Spjældet kan meget let indbygges i et eksisterende system.

Da spjældet med renselemmen er hurtigt at demontere, er kontrol og rengøring af ventilationssystemet meget let, og der sker ingen ændring i indreguleringen af anlægget, idet spjældblad og renselem bevarer den en gang fastlagte indstilling.

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt