RC14

Beskrivelse

RC14 er et cirkulært rotationsarmatur med faste lameller. Armaturet kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Rotationsmønstret sikrer høj induktion og et stort dynamikområde og er derfor velegnet til horisontal tilluft af luft med høje undertemperaturer.
Armaturet kan med fordel monteres i trykfordelingsboks type MB for at opnå stabil tilstrømning til armaturet samt mulighed for individuel indregulering.
MB boksen kan leveres med forskellige spjældløsninger.
Spjæld type B er et unikt liniært konusspjæld som kan anvendes og indjusteres i hele arbejdsområdet for luftmængden (0-100%), og gør det muligt at indregulere med stort tryktab over boksen med meget lav generering af lyd. Desuden sikrer spjældkonstruktionen nøjagtige og pålidelige målinger.
Spjæld type C og E er drejespjæld for henholdsvis tilluft og fraluft. Disse anvendes med fordel i systemer hvor det ikke er nødvendigt med særlig højt indreguleringstryk i trykfordelingsboksen.

 • Stort dynamik område
 • Høj induktion
 • Velegnet til køling med høje undertemperaturer
 • Kan anvendes til både tilluft og fraluft
 • Trykfordelingsboks med flere spjældvarianter

2 Software

 • CADventPlugin

  CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

 • lindQST

  Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt