Regula Combi Pascal

Beskrivelse

Regula Combi er en rumregulator til indbygning i produkter eller til montage direkte på væggen. Regula Combi har en indbygget temperaturføler og kan anvende input fra bevægelsessensor (tilstedeværelsessensor), CO2-føler samt en ekstern temperaturføler. Displayet har indikering for varme-/kølestatus, aktuel temperatur og setpunktets temperatur, når der trykkes på hæve-/ sænkeknapperne, og ikoner til de forskellige driftstilstande.

Regula Combi har otte prædefinerede programmer, der kan vælges i ”Service” parametermenuen på displayet. Tre af dem er specifikt designet til Pascal VAV-systemet.

Funktioner

De tre Pascal-programmer i Regula Combi kaldes program 6 Pascal VAV-indblæsning (SRC), program 7 Pascal VAV-udsugning (ERC) og program 8 Pascal VAV vand (SRC).

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt