SATV

Beskrivelse

Trykvagt SATV giver alarm med blink og lyd ved utilstræk-
kelig luftstrøm gennem udsugningsarmen.
SATV er batteridrevet og kan monteres direkte på sugearme af typen SAB/SAV/SAL lige efter lukkeleddet.

SATV leveres med en fastlagt alarmgrænse på ca. 4 m/s. Denne grænse kan ikke sænkes yderligere, men det er muligt at hæve den, hvor det ønskes. Alarmgrænsen op til ca. 4 m/s giver sikkerhed for tilstrækkelig luftgennemstrømning i sugearmen. Når den rette luftmængde genetableres ved alarm, går luftvagten automatisk over i normal drift og kvitterer med lyd og grøn blink.

Trykvagten giver ved lav batteristand alarm med lyd og blinker grønt og rødt.

Relaterede dokumenter

1 Software

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt