SKMTR

Beskrivelse

Manuelt skydespjæld.

Anvendes, hvor der ønskes en hel eller delvis afspærring af luftstrømmen.

Spjældet overholder tæthedsklasse C, når det er helt åbent eller helt lukket.

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt