TDRU

Beskrivelse

TDRU-spjæld er opbygget af en renselem KCU med påmonteret
spjældblad samt et T-rør TCPU, i hvis afgrening
renselemmen kan monteres præcist.

Da spjældet med renselemmen er hurtigt at demontere, er
kontrol og rengøring af ventilationssystemet meget let, og
der sker ingen ændring i indreguleringen af anlægget, idet
spjældblad og renselem bevarer den en gang fastlagte indstilling.

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt