WLA

Beskrivelse

WLA er aluminiumsrist for udvendig montage, som egner sig til indtag af udeluft og afkast til det fri. Risten er med faste lameller med indbyrdes afstande på 25 mm, 50 mm eller 100 mm og som er udstyret med beskyttelsesnet imod fugle og insekter.
Fås for fastgørelse med synlige skruer i skruehuller eller med montageramme.
Leveres som standard med fugle net.

Relaterede dokumenter

2 Software

  • CADventPlugin

    CADventPlugin består af et værktøj til softwaren MagiCAD©. Med CADventPlugin på MagiCAD har du en komplet værktøjskasse til skitsering, dimensionering, beregning, optælling, bestilling og præsentation af komplette HVAC anlæg.

  • lindQST

    Find de rigtige produkter – hurtigt og enkelt