DLDR

Kirjeldus

DLDR har konventionell utformning med bredd- och höjdmått som ej överskrider aktuella anslutningsmått. Ljuddämparen kan tillverkas i alla normalt förekommande kanaldimensioner. Ljuddämparen är försedd med renslucka och utdragbara bafflar.

DLDR tillverkas upp till och med bredd 1200 mm.

Konstruktion

DLDR har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet och minskad risk för egensvängningar.
DLDR är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer som dämpar framförallt lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR 94. Bafflarna är löstagbara för rengöring, utbyte och återmontering.

DLDR uppfyller krav enligt täthetsklass C.

Verktyg för dimensionering och projektering

Programmet DIMsilencer rekommenderas för snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljudberäkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.

Redovisade data enligt ISO 7235