DLDY

Kirjeldus

DLDY är försedd med inbyggda sidobafflar placerade utanför det anslutande breddmåttet. Ljuddämparen kan tillverkas i alla normalt förekommande kanaldimensioner.

För lågbyggda lösningar, se LRLB.

Konstruktion

DLDY har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet och minskad risk för egensvängningar.
DLDY är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer som dämpar lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR 94.

DLDY uppfyller krav enligt täthetsklass C.

Verktyg för dimensionering och projektering

Programmet DIMsilencer rekommenderas för snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljudberäkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.

Redovisade data enligt ISO 7235.