LORU

Previous Next

Joonis 1/2

Kirjeldus

Formförändring används vid övergång mellan rektangulär och cirkulär kanal. Den rektangulära anslutningen förses med skarvprofil och den cirkulära med Safe-tätning.

Den rektangulära anslutningen kan fås förskjuten enligt de kodade skisserna.

Måtten e och h anges bara vid alternativ 6. Negativt värde på t ex e, anger att e ligger utanför sidan a.