RCU

Kirjeldus

Pressad, centrisk reduktion för att tillmötesgå kraven på kort bygglängd med lågt tryckfall och låg egenljudalstring.

Tryckfall, se diagram på sidorna 65-66.