SLCBU 100

Kirjeldus

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person3 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
Brännbara material 10 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
30 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm

Isoleringstjocklek 100 mm.

Försedd med en 100 mm tjock baffel. Därigenom uppnås mycket goda dämpegenskaper i hela registret.

Används när man kräver mycket god dämpning och där SLCU 100 inte räcker till. Speciellt lämplig vid stora dimensioner.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion, se sidan

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.