SLCU 100

Kirjeldus

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person 3 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
Brännbara material 10 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
30 kW/m²EI 120 vid avstånd >0 mm

Isoleringstjocklek 100 mm.

God dämpning i 125 och 250 Hz-banden.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion, se sidan .

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.