SLCU 50

Kirjeldus

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 15, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person 3 kW/m²EI 120 vid avstånd >0 mm
Brännbart material10 kW/m²EI 120 vid avstånd >0 mm
30 kW/m²EI 120 vid avstånd >0 mm

Isoleringstjocklek 50 mm.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion, se sidan .

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.