SLGU 100

Kirjeldus

Brandteknisk klass utan skyddsavstånd: E 60

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:
Utrymmande person
3 kW/m² EI 30 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

EI 60 vid avstånd 400 mm (Ø 80-315)

Brännbara material

10 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

30 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

Isoleringstjocklek 100 mm.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion,
se sidan *.
En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.